Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și a Asistenților Medicali din România

Ultimele Știri

ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR – Concurs de ocupare a 91 posturi de agent asistent medical. mai multe detalii


Stimaţi colegi,

În fiecare an, 7 aprilie marchează, pe plan international, ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII. Tema campaniei globale pentru anul 2016 este: “Lupta împotriva diabetului zaharat”.

Acest eveniment reprezintă o oportunitate pentru toţi asistenţii medicali să se implice în activităţi care pot duce la o stare de sănătate mai bună a comunităţilor din care fac parte. Conducerea O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Hunedoara, vă doreşte success în acţiunile de prevenire şi combatere a bolilor pe care le desfăşuraţi împreună cu factorii importanţi din domeniu.

Cu deosebită consideraţie, Preşedinte filiala Hunedoara.Locaţie Grad Principal sesiunea 2015 Locaţia examenului scris de Grad Principal, sesiunea 2015, este la Şcoala Postliceală Sanitară Hunedoara de pe Str. Nicolae Bălcescu, nr. 7, Hunedoara 331071, iar susţinerea testelor grilă sunt conform calendarului deja postat.

Anunţ important – în atenţia candidaţilor la examenul de grad principal 2015 Prin referatul N.B. Nr. 9391/16.09.2015, Ministrul Sănătăţii a aprobat derogarea de la condiţia de vechime, în vederea înscrierii candidaţiilor la examenul de grad principal, sesiunea 2015. Conform aprobării, la acest examen se pot înscrie candidaţii care cumulează o vechime de 5 ani, până la 31 decembrie 2015.
Reavizarea Certificatelor de Membru pe anul 2016

Avizul anual se va elibera pentru asistenţii medicali care profesează! ___________________________________________________________________ PERIOADA DE AVIZARE ÎNCEPE ÎN 05.01.2016 ___________________________________________________________________ Pentru membrii filialei (asistenti medicali/moase), care PROFESEAZĂ trebuie să fi acumulat în anul 2015 un numar minim de 30 credite EMC şi să prezinte obligatoriu urmatoarele documente:  1) Certificatul de membru – original; 2) Asigurare de malpraxis valabilă în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 – original + copie (exemplu: dacă un asistent are asigurarea de malpraxis valabilă în perioada 09.10.2015 – 08.10.2016 este necesară încheierea încă unei asigurari de malparaxis valabile cel puţin până la 31.12.2016); !!! Asigurarea de malpraxis pentru anul în curs trebuie facută la o valoare minimă a riscului asigurat după cum urmează: a) pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, echivalentul în lei, la data încheierii contractului de asigurare, a sumei de 10.000 EURO; b) pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, echivalentul în lei, la data încheierii contractului de asigurare, a sumei de 4.000 EURO; c) asistenţii de farmacie care îşi exercită profesia, echivalentul în lei, la data încheierii contractului de asigurare, a sumei de 2.000 EURO.   3) Raport per salariat din Revisal – original (pentru asistenții/moaşele care lucrează în farmacii cu circuit deschis, laboratoare, cabinete medicale individuale, cabinete şcolare sau ambulatorii de specialitate (adeverința de salariat) – extrasul din REVISAL se ridică de la serviciul contabilitate al unității), emis în ziua anterioară prezentării la reavizare, cu nr. Iesire, semnat şi stampilat de angajator. 4) Acte dobândite ulterior obţinerii Certificatului de Membru – original + copie (dacă au aparut schimbări în documentele de identitate şi...

ORDIN Nr. 5114 din 15 decembrie 2014

ORDIN   Nr. 5114 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar Emitent: Ministerul Educației Naționle Publicat în: Monitorul Oficial Nr.5 din 6 ianuarie 2015 În temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior, în baza prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. ART. 1 Se aprobă Metodologia de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. ART. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.   Ministrul educaţiei naţionale, Remus Pricopie Bucureşti, 15...

Monitorul Oficial 928 din 19 Decembrie 2014 (M. Of. 928/2014)

1. NORME METODOLOGICE din 2 decembrie 2014 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Cap. 1 Dispoziţii generaleart. 1(1) obiectul prezentelor norme metodologice îl constituie stabilirea condiţiilor de exercitare în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, precum şi a profesiei de asistent medical.(2) serviciile de îngrijiri medicale ce pot fi furnizate în regim independent de asistentul medical generalist, de moaşă şi de asistentul medical sunt prevăzute în anexa nr. 1.(3) dotarea minimă obligatorie pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical este prevăzută în anexa nr. 2.(4) evidenţa activităţii de îngrijiri medicale acordate prin cabinetele de …   2. ORDIN nr. 1.454 din 2 decembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent. EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Văzând referatul de aprobare nr. nb 10.440/2014 al direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii...

Reavizarea Certificatelor de Membru pe anul 2015

Vă informăm că pentru anul 2015: Reavizarea Certificatelor de Membru începe din data de 6 ianuarie 2015.  Toţi membrii filialei  vor primi Certificate noi de Membru cu timbru sec. Membrii trebuie să se prezinte la sediul filialei Hunedoara cu vechiul certificat de membru în original, pe care îl vor preda. În ceea ce priveşte Avizul de Liberă Practică pentru 2015, acesta va consta într-un document separat cu TIMBRU SEC – emis şi valabil anual, ce va însoţi Certificatul de Membru (conform Hotărârii nr.2/10.10.2013, publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 763/2013). Avizul anual se va elibera pentru asistenţii medicali care profesează! Pentru cei care NU PROFESEAZA este necesar: a. Certificatul de Membru – original b. Achitare Cotizaţie 1% / lunar din salariul minim pe economie (975 ron) pentru întreg anul 2015 achitată la CEC BANK în contul filialei OAMGMAMR Hunedoara ( RO65CECEHD0137RON0050508 ).   c. Raport per salariat din Revisal (se ridică de la Inspectoratul Teritorial de Muncă) – original   d. NU este nevoie de malpraxis.   Pentru membrii filialei (asistenti medicali/moase), care PROFESEAZĂ trebuie să fi acumulat în anul 2014 un numar minim de 30 credite EMC şi să prezinte obligatoriu urmatoarele documente:   1) Certificatul de membru – original; 2) Asigurare de malpraxis valabilă în perioada 01.01.2015-31.12.2015 – original + copie (exemplu: dacă un asistent are asigurarea de malpraxis valabilă în perioada 09.10.2014 – 08.10.2015 este necesară încheierea încă unei asigurari de malparaxis valabile cel puţin până la 31.12.2015); !!! Asigurarea de malpraxis pentru anul în curs trebuie facută la o valoare minimă a riscului asigurat după cum urmează: a) pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi...

 

 

 

 

 

 

Proiecte cu Finantare Europeana

Investeşte în oameni! – Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Articol de presa Tehnologia informatiei si Comunicatiilor – impact asupra dezvoltarii profesiei… 

 

 

 

 

 

 

Cum folosiți Hangout pentru a comunica eficent cu noi!hangout-printscreens-oamgmamr-hd

3 pași simpli pentru a comunica cu noi GRATUIT!

Pasul 1: Doar așteptați

Pasul 2: Apăsați pe butonul verde din josul paginii pe care scrie Join

Pasul 3: Apăsați butonul verde pe care scrie Invite

În scurt timp sunteți în legătură directă cu un reprezentant OAMGMAMR Hunedoara. Vă mulțumim!

 

Închide